دپلیکیشن های متاورسی

دپلیکیشن های بلاک چینی و دپلیکیشن های متاورسی را می توانید در لیست زیر مشاهده کنید.

نام ارز دسته بندی پلتفرم دستگاه ها قیمت تغییرات
صرافی web - 0.00
DeFi BNB Chain $۰ تومان 0.00
DeFi Ethereum - 0.00
صرافی Moonbeam $۰ تومان 0.00
DeFi Polygon $۰ تومان 0.00
DeFi NEAR $۰ تومان 0.00
DeFi oasis network $۰ تومان 0.00
DeFi AvalancheBNB ChainCoronosmoonriverOECPolygon - 0.00
DeFi moonriver $۰ تومان 0.00
DeFi Algorand - 0.00
1 2 3 8