ایردراپ ها

ایردراپ ها و جایزه های متاورسی را می توانید در لیست زیر مشاهده کنید.

نام ایردراپ کل ایردراپ تعداد برندگان مشارکت کنندگان انتضاء قیمت تغییرات
88 88 6,211,064 Apr 08 , 2022 $۰ تومان 0.00
200,000 1000 12,472,193 Apr 06 , 2022 $۰ تومان 0.00
225 NFT 225 2,210,346 Dec 28 , 2021 $۰ تومان 0.00